Παράταση στις αιτήσεις Νέων Γεωργών μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου!

H περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας του υπομέτρου 6.1 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών παρατείνεται έως την Παρασκευή 23/12/2016.   Οι υποψήφιοι, αφού υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τις αιτήσεις στήριξης-φακέλους υποψηφιότητας, οφείλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή έως και … Συνεχίστε να διαβάζετε Παράταση στις αιτήσεις Νέων Γεωργών μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου!.

Αιτήσεις Νέων Αγροτών: από 31 Οκτώβρη έως 30 Νοεμβρίου!

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ με Αρ. Φύλλου 3322) οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020. Σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρεται: Ενίσχυση 241 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση 12.000 νέων αγροτών Δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα η προκήρυξη του μέτρου 6.1 … Συνεχίστε να διαβάζετε Αιτήσεις Νέων Αγροτών: από 31 Οκτώβρη έως 30 Νοεμβρίου!.

Νέοι Αγρότες: Οι τομείς προτεραιότητας και σε ποιους νομούς!

Ξεκίνησε από τις Περιφέρειες η εξειδίκευση των βαθμολογικών κριτηρίων για το Πρόγραμμα Νέων Αγροτών. Μέχρι στιγμής, στην προδημοσίευση της πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014 – 2020, έχουν καταθέσει προς δημόσια διαβούλευση τους τομείς προτεραιότητας (φυτικής ή ζωικής παραγωγής) που θα δώσουν βαρύτητα οι εξής Περιφέρειες: Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, … Συνεχίστε να διαβάζετε Νέοι Αγρότες: Οι τομείς προτεραιότητας και σε ποιους νομούς!.