Τετραετία οι δεσμεύσεις για Νέους Αγρότες αντί δεκαετίας!

Η κατάργηση των πολυετών δεσµεύσεων για τους δικαιούχους του Μέτρου των Νέων Αγροτών, αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες τροποποιήσεις που παρατηρούνται στην προδηµοσιευµένη πρόσκληση του 2016, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda. Ο Γεωπονικός Σύλλογος Φθιώτιδας επισηµαίνει έξι σηµεία που απαιτούν διευκρινήσεις, ενώ παράλληλα ζητά παράταση των δηλώσεων ΟΣ∆Ε λόγω σειράς γραφειοκρατικών κωλυµάτων. Έτσι, … Συνεχίστε να διαβάζετε Τετραετία οι δεσμεύσεις για Νέους Αγρότες αντί δεκαετίας!.