Πρόσκληση για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020!

Σας ενημερώνουμε πως στις 31/12/2018 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε σε νέα πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» όσον αφορά τις Δράσεις 11.1.1 «Ενισχύσεις για την μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» και 11.2.1 «Ενισχύσεις για την διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής». Σύμφωνα … Συνεχίστε να διαβάζετε Πρόσκληση για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020!.

Απαντάμε σε βασικές ερωτήσεις για τα Σχέδια Βελτίωσης 2017!

Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ για Νέους Γεωργούς Οι Νέοι Γεωργοί που είναι ενταγμένοι που είναι οριστικά ενταγμένοι στις προσκλήσεις του 2014 και του 2016 και των οποίων οι αιτήσεις ασφάλισης εκκρεμούν στον ΟΓΑ, δεν απαιτείται να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα. Αντ’ αυτής μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταθέσει το σχετικό αίτημα και ότι … Συνεχίστε να διαβάζετε Απαντάμε σε βασικές ερωτήσεις για τα Σχέδια Βελτίωσης 2017!.

Μεθοδολογία εκλογής γεωργικού ελκυστήρα μέσω σχεδίων βελτίωσης

Η ιπποδύναμη και το είδος του ελκυστήρα για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης προσδιορίζονται με την βοήθεια του αλγορίθμου TEMPORAL ENERGY REQUIREMENT SATISFACTION (TEReS) ο οποίος αναπτύχτηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τις ανάγκες του προγράμματος και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.agrotikianaptixi.gr . Για την ανάπτυξη του αλγορίθμου έχει ληφθεί υπόψη το είδος της καλλιέργειας, … Συνεχίστε να διαβάζετε Μεθοδολογία εκλογής γεωργικού ελκυστήρα μέσω σχεδίων βελτίωσης.

Παράταση στις αιτήσεις Νέων Γεωργών μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου!

H περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας του υπομέτρου 6.1 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών παρατείνεται έως την Παρασκευή 23/12/2016.   Οι υποψήφιοι, αφού υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τις αιτήσεις στήριξης-φακέλους υποψηφιότητας, οφείλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή έως και … Συνεχίστε να διαβάζετε Παράταση στις αιτήσεις Νέων Γεωργών μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου!.

Αιτήσεις Νέων Αγροτών: από 31 Οκτώβρη έως 30 Νοεμβρίου!

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ με Αρ. Φύλλου 3322) οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020. Σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρεται: Ενίσχυση 241 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση 12.000 νέων αγροτών Δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα η προκήρυξη του μέτρου 6.1 … Συνεχίστε να διαβάζετε Αιτήσεις Νέων Αγροτών: από 31 Οκτώβρη έως 30 Νοεμβρίου!.

Νέοι Αγρότες: Οι τομείς προτεραιότητας και σε ποιους νομούς!

Ξεκίνησε από τις Περιφέρειες η εξειδίκευση των βαθμολογικών κριτηρίων για το Πρόγραμμα Νέων Αγροτών. Μέχρι στιγμής, στην προδημοσίευση της πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014 – 2020, έχουν καταθέσει προς δημόσια διαβούλευση τους τομείς προτεραιότητας (φυτικής ή ζωικής παραγωγής) που θα δώσουν βαρύτητα οι εξής Περιφέρειες: Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, … Συνεχίστε να διαβάζετε Νέοι Αγρότες: Οι τομείς προτεραιότητας και σε ποιους νομούς!.

Τετραετία οι δεσμεύσεις για Νέους Αγρότες αντί δεκαετίας!

Η κατάργηση των πολυετών δεσµεύσεων για τους δικαιούχους του Μέτρου των Νέων Αγροτών, αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες τροποποιήσεις που παρατηρούνται στην προδηµοσιευµένη πρόσκληση του 2016, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda. Ο Γεωπονικός Σύλλογος Φθιώτιδας επισηµαίνει έξι σηµεία που απαιτούν διευκρινήσεις, ενώ παράλληλα ζητά παράταση των δηλώσεων ΟΣ∆Ε λόγω σειράς γραφειοκρατικών κωλυµάτων. Έτσι, … Συνεχίστε να διαβάζετε Τετραετία οι δεσμεύσεις για Νέους Αγρότες αντί δεκαετίας!.