Η κατάργηση των πολυετών δεσµεύσεων για τους δικαιούχους του Μέτρου των Νέων Αγροτών, αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες τροποποιήσεις που παρατηρούνται στην προδηµοσιευµένη πρόσκληση του 2016, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda.

Ο Γεωπονικός Σύλλογος Φθιώτιδας επισηµαίνει έξι σηµεία που απαιτούν διευκρινήσεις, ενώ παράλληλα ζητά παράταση των δηλώσεων ΟΣ∆Ε λόγω σειράς γραφειοκρατικών κωλυµάτων.
Έτσι, η υποχρέωση διατήρησης των εκµεταλλευσεών τους περιορίζονται πλέον στα 3-4 χρόνια, δηλαδή όσο θα διαρκέσει το επιχειρηµατικό τους σχέδιο.

Εν τω µεταξύ σχετική επιστολή στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης µε παρατηρήσεις πάνω στην πρόσκληση, απέστειλε ο Γεωπονικός Σύλλογος Φθιώτιδας. Εκεί επισηµαίνουν έξι σηµεία που απαιτούν διευκρινήσεις, ενώ παράλληλα ζητούν παράταση των δηλώσεων ΟΣ∆Ε λόγω σειράς γραφειοκρατικών κωλυµάτων.

Αναλυτικότερα η επιστολή επισηµαίνει τα εξής:

1) Απαιτείται η έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου σχετικά µε τα κριτήρια-προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισµό του Νεοεισερχόµενου Επαγγελµατία Αγρότη στο ΜΑΑΕ.

2) Απαιτείται η γνωστοποίηση των κριτηρίων για τους τοµείς προτεραιότητας των Στρατηγικών των Περιφερειών  γιατί χωρίς τα συγκεκριµένα κριτήρια δεν είναι εφικτή η εκτίµηση της συνολικής βαθµολογίας.

3) Το ελάχιστο όριο βαθµολογίας (45/100 µόρια) που οφείλει να συµπληρώσει ο υποψήφιος χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και πιθανή µείωση, καθώς ένα µεγάλο ποσοστό µόνιµων κατοίκων πεδινής περιοχής αδυνατούν µε τις καλύτερες επιχειρηµατικές επιλογές να συµπληρώσουν την ελάχιστη βαθµολογία. Πχ, Νέος Γεωργός κάτοικος πεδινής περιοχής ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος µέχρι 2.500 κατοίκων, χωρίς επαρκή επαγγελµατικά προσόντα (απόφοιτος Λυκείου), µε υφιστάµενη τυπική απόδοση 15.200 ευρώ και 50% τυπική απόδοση που προέρχεται από οπωροκηπευτικά (δεν υπάρχουν σχετικές οµάδες παραγωγών και τα κριτήρια της Περιφέρειας), µε παραγωγή ποιοτικών προϊόντων στην µελλοντική κατάσταση ίσο µε 50% στο σύνολο της εκµετάλλευσης και παραγωγή ζωοτροφών τουλάχιστον 50% στο σύνολο της παραγωγής, δεν συµπληρώνει τα 45 µόρια.

4) Απαιτείται η γνωστοποίηση των «καλλιεργειών ανθεκτικών στην κλιµατική αλλαγή».

5) Απαιτείται πιο αναλυτική διευκρίνιση των Συντελεστών Τυπικής Απόδοσης σε σχέση µε τις Περιγραφές των Οµάδων Προϊόντων, καθώς είναι γενικευµένοι και αλληλεπικαλύπτονται ή δεν αναφέρονται συγκεκριµένα (π.χ. βιοµηχανική τοµάτα, µηδική κλπ).

6) Να διερευνηθεί η δυνατότητα οµαδοποίησης και αντιστοίχισης των Περιγραφών των Οµάδων Προϊόντων µε τους κωδικούς στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης.

Επιπλέον στα παραπάνω, αναφέρεται ότι στα δηλωθέντα αγροτεµάχια έχουν προσδιοριστεί τα βασικά δικαιώµατα ενίσχυσης το 2015 µε αποτέλεσµα, σε αρκετές περιπτώσεις, να απαιτείται Μεταβίβαση ∆ικαιωµάτων, εφαρµογή όµως η οποία ακόµη δεν λειτουργεί. Επίσης, σχετικές απαιτούµενες Συµβολαιογραφικές Πράξεις (όπως γονική παροχή, αγορά κλπ) απαιτούν χρόνο προκειµένου να ολοκληρωθούν αποτελεσµατικά. Έτσι περιορίζεται το διαθέσιµο χρονικό διάστηµα ορθής και εµπρόθεσµης κατάθεσης των ΑΕΕ, η οποία έχει καταληκτική ηµεροµηνία τις 15/5/2016.

Πηγή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s